Storebrand ASA – Vellykket utstedelse av senior usikret obligasjonslån

Report this content

Storebrand ASA har i dag utstedt et nytt senior usikret obligasjonslån på NOK 500.000.000 med en kupong på 3M Nibor + 0,9 prosentpoeng og en løpetid på 5 år.

Provenyet fra utstedelsen vil bli brukt til refinansiering av eksisterende gjeld og generelle selskapsformål.

Obligasjonslånet vil bli søkt notert på Nordic ABM.

Danske Bank og Nordea var tilretteleggere for transaksjonen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kjetil R. Krøkje, Group Head of Finance, Strategy and M&A, telefon 934 12 155
Nikola Heitmann, Head of Capital Management, telefon 416 97 236

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner