Storebrand ASA, 1. kvartal 2017: Solide resultater og god vekst

  • Konsernresultat på NOK 671 mill. i 1. kvartal 2017
  • 17 prosent vekst innenfor innskuddspensjon og sterkt finansresultat
  • Solvensmargin på 159 prosent
  • Beregnet verdi av eksisterende virksomhet på 88,4 kroner pr. aksje

– Vekst i innskuddspensjon og et godt finansresultat preger resultatet i kvartalet. Vi er også den banken i Norge som prosentvis vokser mest på boliglån, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Den sterke veksten innenfor innskuddspensjon fortsetter, drevet av nysalg og at flere bedrifter velger høyere sparesatser i pensjonsordningene for sine ansatte.

Storebrand vokser mest på boliglån

25 prosent av norske boliglånskunder har byttet bank eller reforhandlet betingelser det siste året. I fjor var Storebrand den sterkest voksende utlånsbanken, med en vekst på hele 32 prosent, ifølge DN.no. De neste ni bankene på listen hadde mellom 11 og 13 prosent vekst.

– Gunstige lån for unge opp til 40 år og bærekraftige boliglån med tilsvarende gunstige betingelser gjør at mange låntakere har fått øynene opp for Storebrand, sier Grefstad.

Storebrand tilbyr aksjesparekonto

Før sommeren vil norske myndigheter åpne opp for en ny spareordning for aksjer og aksjefond, kalt aksjesparekonto. Storebrand vil tilby en slik løsning både for egne og andre aktørers fondskunder. Dermed kan kundene bytte mellom aksjefond uten å skatte av eventuell gevinst før pengene tas ut av kontoen. I 2017kan kundene også flytte eksisterende aksjefond til aksjesparekontoen uten å realisere eventuelle gevinster.

– Storebrand er godt posisjonert med flere fond i verdensklasse som både har god avkastningshistorikk og en bærekraftig profil. For eksempel er Storebrand Global Multifaktor nylig kåret til verdens beste globale indeksfond, og Storebrand er nylig kåret til verdens mest bærekraftige finanskonsern.

Styrket soliditet og økonomisk verdiskapning

Storebrand rapporterer en solvensgrad på 159 prosent i kvartalet. Gode resultater og sterk risikostyring gir styrket soliditet og sterk avkastning til kundene.

Den årlige verdiberegningen av Storebrands virksomhet for 2016 rapporteres i kvartalet. Metodikken som er anvendt kalles økonomisk kapital og bygger på solvensberegningen. Verdivurderingen viser en verdi på 88,4 kroner pr. aksje, en økning på 5.3 kroner pr. aksje fra året før.

Lysaker, 27. april 2017

Kontaktpersoner:

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje: kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Konserndirektør Kommunikasjon, Karin Greve-Isdahl: karin.greve-isdahl@storebrand.no eller (+47) 411 92 329

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 599 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs og selskapet har fått plass på Dow Jones Sustainability Index siden 1999.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no