Storebrand ASA: 1. kvartal 2019 – konsernresultat på 733 millioner kroner

Report this content

  •  Konsernresultat på 733 millioner kroner i første kvartal
  •  Solvensgrad 173 prosent 
  •  Sterk kostnadskontroll 

- Storebrand leverer et resultat for første kvartal med sterk kostnadskontroll, vekst i innskuddspensjon og økte midler til forvaltning. Samtidig bidrar et mer ordinært forsikringsresultat i dette kvartalet til et svakere driftsresultat enn i tilsvarende kvartal i fjor, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Driftsresultatet for første kvartal var 531 millioner kroner, ned fra 635 millioner kroner i første kvartal 2018. Driftsresultatet var svakere hovedsakelig på grunn av ekstraordinært gode forsikringsresultater i første kvartal 2018. Midler til forvaltning vokste til 729 milliarder kroner, noe som gjør at Storebrand beholder posisjonen som Norges største private kapitalforvalter.

Forvaltningskapitalen øker til 729 milliarder kroner

Finansmarkedene hentet seg markant inn igjen i første kvartal. Det bidro til å løfte forvaltningskapitalen fra 707 milliarder kroner til 729 milliarder kroner, sammenlignet med fjerde kvartal 2018.

Innen innskuddspensjon økte midlene til forvaltning i Norge og Sverige med 19 milliarder kroner, tilsvarende 11 prosent. Dette skyldes både god avkastning og økte sparerater.

Storebrand har gjennomført kjøpet av Cubera som styrker posisjonen som en ledende nordisk aktør innenfor private equity, og startet satsingen på bærekraftige fond i utvalgte europeiske markeder.  

- Storebrand Asset Management er for alvor i gang med lanseringen av prioriterte bærekraftige fondsløsninger i en rekke europeiske markeder, som Storbritannia, Danmark og Nederland. Det vil bidra til at våre fondsløsninger når en langt større kundemasse enn tidligere, sier Grefstad.

Sterk kostnadskontroll og robust soliditet

Konsernets inntekter i kvartalet var på 1.215 millioner kroner, mot 1.220 i samme periode i fjor. Det utgjør en økning på 0,5 prosent, justert for valutaendringer.

Inntektene innen garantert pensjon fortsetter å falle, på linje med forventingene knyttet til den langsiktige utfasingen av de garanterte pensjonsporteføljene. Inntektsvekst fra segmentet sparing kompenserte for inntektsfallet fra garantert pensjon.

Den underliggende kostnadskontrollen i konsernet er sterk, og Storebrand opprettholder målet om reduserte kostnadene mellom 2015 til 2020.

Soliditeten i konsernet er robust. Solvens II-margin var beregnet til 173 prosent ved utgangen av første kvartal, uendret fra forrige kvartal.

NØKKELTALL I KVARTALET:

(Q1-18 i parantes)

  •  Solvens II 173% (165%)
  •  Resultat pr. aksje justert for amortisering 1,26 (1,69)
  •  Egenkapital 33 177 (31 140)

Aktivitet i forbindelse med 1. kvartal 2019

07.30: Pressemelding, kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil være tilgjengelig på www.storebrand.no/ir.

10.00: Felles presse- og analytikerkonferanse i Storebrands Auditorium, Lysaker Park. Hovedinngang: Professor Kohts vei 9, Lysaker. Web-TV Presentasjonen vil bli sendt direkte på web-tv fra våre hjemmesider. Sendingen vil også bli lagt ut som klikkbar fil etter endt presentasjon.

14.00: Internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere. Deltagere på telefonkonferansen bes vennligst ringe inn ca. 10 minutter før på telefonnummer: 21 56 33 18 fra Norge eller +44 (0) 20 3003 2666 fra utlandet. (Passord Storebrand). For nærmere detaljer knyttet til konferansen, vennligst se www.storebrand.no/ir.

Kontaktpersoner/mediehenvendelser:

Leder Strategi og Finans, Kjetil Ramberg Krøkje: kjetil.r.krokje@storebrand.no

eller (+47) 934 12 155

Kommunikasjonsdirektør, Vibeke Hansen: Vibeke.hansen@storebrand.no

eller (+47) 990 13 349

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 729 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs. Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandellovens § 5 -12.