Storebrand ASA, 2. kvartal 2017: Økte resultater og nye vekstmuligheter

  • Konsernresultat på NOK 878 mill. i 2. kvartal 2017, NOK 1 549 mill. hittil i år
  • 18 prosent vekst innenfor innskuddspensjon og sterkt finansresultat
  • Solvensmargin på 163 prosent

– Driftsresultatet utvikler seg positivt som følge av vekst i sparing kombinert med god kostnadskontroll. I tillegg har sterk avkastning ført til et godt finansresultat i kvartalet. Det er sterk vekst innenfor pensjonssparing og det er gledelig at nordmenn nå også får individuell pensjonssparing (IPS) med gode skattefordeler, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Endelig skattegunstig privat pensjonssparing for norske kunder

Stortinget vedtok i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2017 en ny ordning for skattefavorisert individuell pensjonssparing (IPS). Ordningen trer i kraft 1. november 2017. Det gis fradrag i alminnelig inntekt for sparing på inntil 40 000 kr pr år. I tillegg kommer utsatt skatt på avkastning og fritak for formuesskatt.

– Vi må spare mer til egen pensjon. Nå legger myndighetene til rette for det, med skattefordeler som virkelig monner. Dette blir en svært attraktiv spareform, og Storebrand er godt posisjonert med spisskompetanse på pensjon, bærekraftig forvaltning og fond med god avkastningshistorikk, sier Odd Arild Grefstad.

Storebrand forsterker satsingen på kapitalforvaltning i Sverige

Storebrand Asset Management passerte i kvartalet 620 milliarder kroner i midler til forvaltning. Det svenske fondsselskapet SPP Fonder har vokst med over 20 % årlig de siste årene og totalt står den svenske virksomheten for over 30 % av inntektene i Storebrand Asset Management. Satsingen i Sverige forsterkes ytterligere gjennom å tilby et fullt utvalg av aktivaklasser til det svenske markedet.  

– Storebrand driver bærekraftig, svært kostnadseffektiv kapitalforvaltning med god kundeavkastning. Nå forsterker vi satsingen i det svenske markedet ytterligere, sier Odd Arild Grefstad.

Nye digitale samarbeid

Det er i kvartalet inngått nye samarbeid som digitaliserer forretningsmodellen. Storebrand har inngått samarbeid med fin tech selskapet Dreams for distribusjon av sparing. Dreams-appen ble lansert i Sverige i 2016 og har til nå 80.000 registrerte brukere. Lansering av Dreams i Norge i samarbeid med Storebrand skjer høsten 2017.

Storebrand har også signert samarbeidsavtale med Propr i kvartalet. Propr tilbyr selvbetjeningsløsninger for avhending av fast eiendom uten bruk av eiendomsmegler. Kunder av Propr får gode priser og betingelser på boliglån og skadeforsikring i Storebrand.

Elbilforsikring

Norsk elbilforening og Storebrand har gått sammen om å utvikle Norges første og eneste elbilforsikring. Dette er et unikt produkt for elbiler. Forsikringen gir blant annet fordeler ved tap av ladekabel, leiebil med elbilgaranti og redusert egenandel ved "tom for strøm". Kjøp forutsetter medlemskap i Norsk elbilforening og produktet lanseres i august 2017.

Styrket soliditet

Storebrand rapporterer en solvensgrad på 163 prosent i kvartalet. Gode resultater og robust risikostyring gir styrket soliditet og sterk avkastning til kundene.

Lysaker, 13. juli 2017

Kontaktpersoner:

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje: kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 620 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs og selskapet har fått plass på Dow Jones Sustainability Index siden 1999.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no