STOREBRAND ASA, 2. Kvartal 2018: Sterkt konsernresultat og fortsatt vekst

  • Konsernresultat på NOK 812 mill. i 2. kvartal 2018 og NOK 1 743 mill. hittil i år
  • God vekst i sparevolum
  • Resultatet positivt påvirket av sterke forsikringsresultater
  • Økt solvensmargin til 167 prosent

- Volumveksten innenfor sparing, kombinert med et sterkt forsikringsresultat og god kostnadskontroll, gjør at vi leverer et sterkt resultat. Vi er fornøyd med resultatet, sier Konsernsjef Odd Arild Grefstad.

God vekst i driftsresultatet

Driftsresultatet er i 2. kvartal 645 millioner kroner, en økning på 16% sammenliknet med 2. kvartal i fjor. Inntektene vokser med 5% sammenliknet med samme periode i fjor. Vekst i sparevolum og reserveoppløsninger innenfor Forsikring bidrar positivt til resultatet.

Veksten i sparevolum fortsetter

Kapitalforvaltningsvirksomheten vokser med 87 milliarder kroner (14%) sammenlignet med samme periode året før. Veksten i tjenestepensjon fortsetter, og Storebrand er ledende i innskuddspensjonsmarkedet i Norge med en markedsandel på 32%. I den svenske virksomheten har premier og nysalg vokst med henholdsvis 22% og 36% sammenlignet med året før.

- Vi er tilfreds med utviklingen i både det norske og svenske markedet. Kundene velger Storebrand når vi skaper enkle og bærekraftige løsninger og vi er svært stolt over at vi får tillit fra flere nye kunder som velger å plassere sparepengene sine hos oss, sier Konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Nye partnerskap for vekst

For å hjelpe privatkundene våre med å realisere drømmene sine, har vi startet et samarbeid med spareappen Dreams som gjør det enkelt og morsomt å spare. Appen har til nå over tretti tusen brukere i Norge.

Storebrand lanserer sparing i FNs bærekraftsmål

Sparepengene dine kan gjøre så mye for både deg og verden når du ikke bruker dem. Derfor er det synd at så mye av sparepengene til nordmenn står på bankkonto. Hos oss har du mulighet til å la pengene jobbe med sakene du brenner for, samtidig som sparepengene får muligheten til å vokse.

- Gjennom spareløsningen 'bølge' kan våre kunder investere i saker som støtter opp under FNs bærekraftsmål, sier Konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Styrket underliggende solvensmargin

Solvensmargin er 167 prosent per 2. kvartal 2018. Solvensmarginen er positivt påvirket av et sterkt resultat og bygging av bufferkapital.

Aktivitet i forbindelse med 2. kvartal 2018

Investor- og analytikerpresentasjon Fredag 13.07.2018 kl. 10:00 CET på Lysaker Park. Presentasjonen vil sendes live på storebrand.com/ir. Spørsmål kan rettes til ir@storebrand.no og vil bli søkt besvart under Q&A.

Det vil også bli avholdt en internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere kl 14:00 CET. Deltagere på telefonkonferansen bes vennligst ringe inn ca. 10 minutter før på telefonnummer:

21 56 33 18 fra Norge eller +44 (0) 20 3003 2666 fra utlandet. Passord er Storebrand.

Kontaktpersoner/mediehenvendelser:

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje:

kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Konserndirektør for bærekraft, næringspolitikk og kommunikasjon, Karin Greve-Isdahl:

karin.greve-isdahl@storebrand.no eller (+47) 411 92 329

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 700 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandellovens § 5-12.