• news.cision.com/
  • Storebrand ASA/
  • STOREBRAND ASA: 3. kvartal 2019 – Sterk solvens, god vekst innen sparing og konsernresultat på 700 millioner kroner

STOREBRAND ASA: 3. kvartal 2019 – Sterk solvens, god vekst innen sparing og konsernresultat på 700 millioner kroner

Report this content
  • Konsernresultat på 700 millioner kroner i tredje kvartal og 2 011 millioner kroner hittil i år.
  • Solvensgrad på 177 prosent.
  • God fondsavkastning til kundene gir 99 millioner kroner i opptjente, men ikke bokførte, inntekter i kvartalet og 265 millioner kroner hittil i år.
  • Styrket posisjon som Norges største private kapitalforvalter, med 786 milliarder kroner i forvaltningskapital.

- Storebrand leverer god resultatutvikling. Veksten innen sparing fortsetter, og vi leverer god avkastning for konsernets kunder. Jeg vil spesielt trekke frem den sterke veksten i den svenske virksomheten SPP, der nysalget øker med 32 prosent hittil i år. Vi styrker også solvensgraden til 177 prosent, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Fortsatt vekst innen sparing

Driftsresultatet for tredje kvartal, fratrukket avkastningsbaserte kostnader (NOK 49 mill), ble på 635 millioner kroner. Det er sterk kostnadskontroll i selskapet, i tråd med målsatt kostnadsnivå.

Veksten innen sparing fortsetter og midler til forvaltning økte med 34 milliarder kroner i kvartalet, opp 61 milliarder kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Vekst i premieinntekter, godt salg og stabilt positive aksjemarkeder bidro til økningen. I Sverige har SPP levert en vekst i premieinntekter på 21 prosent hittil i år, inkludert tilflytting av midler.

Justert for avkastningsbaserte kostnader økte resultatet i sparesegmentet med 13 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Økte midler til forvaltning og styrket lønnsomhet i banken driver resultatveksten. Sterke fondsresultater for Skagens kunder førte til 99 millioner kroner i opptjente, men ikke bokførte avkastningsbaserte inntekter i tredje kvartal. Hittil i år er disse inntektene på 265 millioner kroner.

Tydelig posisjonering som bærekraftig kapitalforvalter

I tredje kvartal mottok Storebrand internasjonal anerkjennelse og nådde en viktig milepæl innen bærekraftig kapitalforvaltning.

Som eneste norske kapitaleier ble Storebrand utpekt som deltaker i PRI Leaders' Group, som er en gruppe kapitaleiere med fremragende praksis for bærekraftige investeringer. Kundene etterspør i stadig sterkere grad fossilfrie løsninger og investeringer. Under klimatoppmøtet i FN grunnla Storebrand, sammen med 11 andre ledende investorer, Net-Zero Asset Owner Alliance. Dette innebærer at hele Storebrands investeringsportefølje skal være netto karbonnøytral innen 2050. Parallelt fikk selskapet bred internasjonal omtale av arbeidet for å hindre avskoging gjennom implementering av en tydelig avskogingspolicy, som styrker Storebrands aktive eierskap. Arbeidet med bærekraftig kapitalforvaltning reflekteres også tydelig i vår investeringsportefølje. I kvartalet nådde selskapet en viktig milepæl, med over 100 milliarder kroner plassert i fossilfrie fond. Dette tilsvarer over 13 prosent av total forvaltningskapital.

Styrket solvensposisjon

Storebrand styrker solvensposisjonen fra 167 prosent til 177 prosent i kvartalet, til tross for fallende renter. Økt reassuranse og opptak av ansvarlige lån i kvartalet, samt tekniske faktorer som økte overgangsregler og volatilitetsjusteringer, bidrar til økningen i solvens. Det ansvarlige lånet med førtidig innfrielsesmulighet i mars 2020 utgjør om lag tre prosentpoeng av solvensberegningen, og forventes å gå ut av solvensberegningen neste kvartal.

Nøkkeltall i kvartalet

(Q3-18 i parentes)

  • Solvensmargin 177% (169%)
  • Resultat per aksje justert for amortisering 1,22 kroner (1,33 kroner)
  • Egenkapital 32 680 millioner kroner (30 742 millioner kroner)
  • Total forvaltningskapital 786 milliarder kroner

Aktivitet i forbindelse med 3. kvartal 2019

7.30: Pressemelding, kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil være tilgjengelig på www.storebrand.no/ir.

10.00: Felles presse- og analytikerkonferanse i Storebrands Auditorium, Lysaker Park. Hovedinngang: Professor Kohts vei 9, Lysaker. Web-TV Presentasjonen vil bli sendt direkte på web-tv fra våre hjemmesider. Sendingen vil også bli lagt ut som klikkbar fil etter endt presentasjon.

14.00: Internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere. Deltagere på telefonkonferansen bes vennligst ringe inn ca. 10 minutter før på telefonnummer: 21 56 33 18 fra Norge eller +44 (0) 20 3003 2666 fra utlandet. (Passord Storebrand). For nærmere detaljer knyttet til konferansen, vennligst se www.storebrand.no/ir .

Kontaktpersoner/mediehenvendelser:

Leder Strategi og Finans, Kjetil Ramberg Krøkje: kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Kommunikasjonsdirektør, Vibeke Hansen: vibeke.hansen@storebrand.no eller (+47) 990 13 349

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 786 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs. Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandellovens § 5 -12.