Storebrand ASA: 4. Kvartal 2015: Solid kundevekst og styrket soliditet

  • Konsernresultat på 275 millioner kroner i 4. kvartal og 1 762 millioner kroner i 2015, før ekstraordinære avsetninger for økende levealder

  • Solid vekst i bedrifts- og personmarkedet
  • Solvens II-margin på 168 prosent med overgangsregler

– Storebrand leverer et resultat preget av vekst i både bedrifts- og personmarkedet. Vi har styrket vår posisjon som markedsleder innenfor tjenestepensjon i Norge og lykkes godt med å tilby attraktive løsninger til privatkunder. I tillegg er det selvsagt tilfredsstillende å melde om sterke solvenstall ved inngangen til det nye kapitalregime, Solvens II, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Sterk vekst i sparing, skadeforsikring og utlån

I løpet av 2015 har viktige aktører som NHO, Statoil og NRK valgt Storebrand som pensjonsleverandør. Veksten i fondsbasert sparing er på hele 25 prosent i 2015 sammenliknet med 2014, mens skadeforsikrings- og utlånsveksten er på henholdsvis 17 og 10 prosent.

– I et stadig mer individualisert pensjonsmarked er det viktig for oss å lykkes i personmarkedet. Derfor er jeg spesielt fornøyd med å ønske over 26 000 nye personkunder velkommen i 2015. Over halvparten av veksten kommer fra personer som har sin tjenestepensjon i Storebrand, og viser at vi lykkes med å tilby dem relevante og attraktive private løsninger, sier Grefstad.

– Avtalen med Akademikerne som trådte i kraft i 2015 bidrar også til å sikre Storebrand en solid posisjon i foreningsmarkedet innenfor forsikring. I bankmarkedet opplever vi stor etterspørsel etter lån, drevet av markedets beste fastrenter og attraktive tilbud til alle med pensjon i Storebrand.

Strategisk samarbeid gir bedre kundeopplevelser og økt effektivisering

Storebrand inngikk i 4. kvartal et strategisk samarbeid med det amerikanske IT-selskapet Cognizant. Hensikten med samarbeidet er å legge grunnlaget for en kundeorientert utvikling av konsernets IT-løsninger og å effektivisere virksomheten.

– Vi er veldig fornøyde med å få denne avtalen på plass. Vi ønsker å være tidlig ute i utviklingen av gode digitale løsninger for kundene. Cognizant er verdensledende innenfor teknologisk innovasjon, og vi ser frem til å tilby våre kunder stadig bedre løsninger og opplevelser, sier Grefstad.

Styrket soliditet

– Vi har gjennomført kraftfulle tiltak på både kostnads- og kapitalsiden for å tilpasse oss Solvens II og det lave rentenivået. Vi er derfor godt fornøyde med å rapportere en beregnet Solvens II-margin på hele 168 prosent, sier Grefstad.

– Vi har i flere år jobbet for å styrke reservene for økt levealder og ligger nå godt foran planen. Ved årsskiftet er om lag 83 prosent av oppreserveringen gjennomført, sier Grefstad.

Etter en totalvurdering foreslår styret at det ikke utbetales utbytte for 2015, men planlegger utbytte for 2016.

Lysaker, 17. februar 2016

Kontaktpersoner:

Kommunikasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38 Investor Relations-ansvarlig Kjetil R. Krøkje: Mobil 93 41 21 55

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med

hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo (Norge). Storebrand forvalter over 570 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen om at Våre kunder anbefaler oss.