Storebrand ASA, 4. kvartal 2016: Gode resultater og utbytte

  • Konsernresultat på 912 millioner kroner i 4. kvartal og 2 913 millioner kroner i 2016
  • Resultatet preges av god vekst og sterk kostnadskontroll
  • Solvensmargin på 160 prosent med overgangsregler før utbytte
  • Styret foreslår et utbytte på 1,55 kroner pr. aksje

 Storebrand leverer et godt resultat preget av vekst i pensjon og bank, sterk kostnadskontroll og gode finansresultater. Vi har lykkes med gjennomføringen av planlagte tiltak og styrket konsernets soliditet. Det er svært gledelig at vi nå betaler utbytte for første gang på flere år, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Vellykkede tilpasninger gir rom for utbytte

Storebrand har en sterk Solvens II-posisjon, god vekst innenfor bank og sparing og lavere nominelle kostander enn i 2015. På bakgrunn av dette foreslår styret for generalforsamlingen et utbytte på 1,55 kroner per aksje for regnskapsåret 2016.

 Etter de siste årenes målrettede arbeid med å styrke solvensmarginen og oppreserveringen for økt levealder, utbetaler vi utbytte for første gang siden 2011. Vi forventer en gradvis økning i utbyttegraden de neste årene, sier Grefstad.

Verdens mest bærekraftige finansaktør

Da Global 100-listen ble lagt frem på World Economic Forum i Davos i januar, ble det kjent at Storebrand er på andreplass i kåringen av verdens mest bærekraftige selskaper, og nummer én innenfor vår bransje.

– En slik utmerkelse betyr mye for oss. Vi ser også at kundene våre blir mer og mer opptatt av bærekraft ved valg av finansiell partner, og ønsker å investere pensjonspengene sine i selskaper som er en del av løsningen på fremtidens sosiale- og miljømessige utfordringer, sier Grefstad.

I tillegg til Storebrands verdensledende posisjon innenfor bærekraftig kapitalforvaltning, lanserer vi nå nye bærekraftige produkter, som bærekraftig boliglån og grønnere husforsikring.

– Vi ønsker å hjelpe nye og eksisterende kunder i en mer bærekraftig retning, slik at de lettere kan redusere klimautslippene sine, ikke bare på bolig, biff og bil, men også børs, sier konsernsjefen.

Godt år for pensjonssparere

De fleste kunder har gått fra ytelses- til innskuddsbaserte pensjonsordninger, og fjoråret ble et godt år for arbeidstakere med innskuddspensjon.

–  Storebrands tre vanligste spareprofiler for innskuddspensjon, Forsiktig, Balansert og Offensiv, hadde en avkastning i 2016 på henholdsvis 5,0 %, 7,4 % og 9,6 %. Dette er konkurransedyktig avkastning og godt over inflasjon og lønnsvekst. Det er gledelig for pensjonskundene våre, sier Grefstad.

Lysaker, 8. februar 2017

Kontaktpersoner:

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje: kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Konst. kommunikasjonsdirektør Kristin Nøkleby Holth: kristin.nokleby.holth@storebrand.no eller (+47) 934 80 888

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 577 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs og selskapet har fått plass på Dow Jones Sustainability Index siden 1999.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter @Storebrand_no