Storebrand ASA, 4. kvartal 2017: Sterkt driftsresultat i 4. kvartal

Report this content

  • Konsernresultat på NOK 618 mill. i 4. kvartal 2017, NOK 2 940 mill. for 2017
  • Solvensmargin på 172 prosent
  • Utbytte på NOK 2,5 pr. aksje og ny utbyttepolitikk fra 2018
  • Midler til forvaltning økt med 25 prosent til NOK 721 mrd. i 2017

-Storebrand har styrket sin posisjon i et samlet spare- og pensjonsmarked gjennom godt salg, god avkastning og oppkjøpet av Skagen. Veksten i ikke-garanterte produkter fortsetter, og vi har lykkes godt med salg av de nye spareproduktene IPS og ASK. Jeg er også glad for at vi har levert svært god avkastning til våre pensjonskunder i 2017, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Sterk vekst i driftsresultatet

Driftsresultatet for fjerde kvartal ble NOK 803 mill. og NOK 2,427 mill. for hele 2017. Driftsresultatet har økt med 22 prosent sammenlignet med 2016.

Fee- og administrasjonsinntekter økte med 34 prosent i 2017. Midler til forvaltning har passert NOK 721 mrd, og økt med 25 prosent gjennom året.

Solvensmargin

Solvensmargin med overgangsregler er 172 prosent per 4. kvartal 2017. Gode resultater og økt bufferkapital, samt utstedelse av ansvarlig lån, har bidratt til å styrke solvensmarginen i kvartalet.

Utbytte på NOK 2,5 pr aksje

Styret foreslår et utbytte for 2017 på NOK 2,5 pr aksje. Styret har også foreslått en ny utbyttepolitikk som gjelder fra 2018:

Storebrand har som mål å betale et utbytte på over 50 prosent av konsernresultatet etter skatt. Styret har som ambisjon at ordinært utbytte pr. aksje minst skal være på samme nominelle nivå som året før. Ordinært utbytte utbetales ved en bærekraftig solvensmargin på over 150 prosent. Ved solvensmargin over 180 prosent er styrets intensjon å foreslå ekstraordinære utbytter eller tilbakekjøp av aksjer.

Godt salg av IPS og ASK

Salget av Individuell pensjonssparing (IPS) er tilfredsstillende, og Storebrand-konsernet er markedsleder med en markedsandel på 24 prosent pr utløpet av 2017. Over 70 prosent av de som tegnet IPS i 2017 har etablert spareavtaler for videre IPS-sparing.

I markedet for Aksjesparekonto har Storebrand-konsernet oppnådd en markedsandel på 22 % av midler til forvaltning.

Utlån i Storebrand Bank har økt med 19 prosent sammenliknet med 4. kvartal 2016.

------------------

Investor- og analytikerpresentasjon onsdag 07.02.2018 kl 10:00 CET vil sendes live på storebrand.com/ir. Spørsmål kan rettes til ir@storebrand.no og vil bli søkt besvart under Q&A.

Det vil også bli avholdt en internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere kl 14:00 CET. Deltagere på telefonkonferansen bes vennligst ringe inn ca. 10 minutter før på telefonnummer: 21 56 33 18 fra Norge eller +44 (0) 20 3003 2666 fra utlandet. Passord er Storebrand.

Kontaktpersoner/mediehenvendelser:

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje:

kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Fungerende kommunikasjonsdirektør, Jan Otto Risebrobakken: jan.otto.risebrobakken@storebrand.no eller (+47) 480 82 602

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 721 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandellovens § 5-12.