STOREBRAND ASA: 4. Kvartal 2019 – Konsernresultat på 1 026m kroner

Report this content

Konsernresultat på 1 026 millioner kroner og utbytte på 3,25 kr per aksje

  • Konsernresultat på 1 026 millioner kroner i 4. kvartal og 3 037 millioner kroner i 2019
  • Solvensgrad 176 prosent
  • Midler til forvaltning økt til 831 milliarder kroner 
  • Utbytte på 3,25 kr per aksje

–  2019 var et tilfredsstillende år for Storebrand med god utvikling og resultatvekst i sparesegmentet, økt etterspørsel etter bærekraftige spareprodukter og vekst i midler til forvaltning, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Resultatutvikling

Konsernresultatet var 1 026 millioner kroner kr i fjerde kvartal og 3 037 millioner kroner for hele 2019.  Konsernets inntekter i kvartalet var på 1 561 millioner kroner mot 1 301 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor, som utgjør en vekst på 20 prosent. Inntektene for året ble 5 308 millioner kroner, som utgjør en vekst på 6 prosent. Avkastningsbaserte inntekter på 225 millioner kroner for 2019 ble bokført i fjerde kvartal. Forsikringsresultatene ble lavere for 2019 sammenlignet med året før, som følge av svak utvikling innen gruppeliv. Combined ratio var totalt 91 prosent for 2019. Den underliggende kostnadskontrollen er sterk, og konsernet fastholder målet om flate nominelle kostnader i 2020 sammenlignet med 2018.

Fortsatt sparevekst

Midler til forvaltning økte med 124 milliarder kroner for året til 831 milliarder kroner – en økning på 18 prosent.

Storebrand er markedsleder innen tjenestepensjon. Posisjonen er styrket gjennom året med godt salg.

I Sverige leverer SPP sterke resultater i fjerde kvartal i markedet for tjenestepensjon. Målt i årlige premieinntekter økte nysalget med 24 prosent sammenlignet med 2018. Sajna, en fulldigital løsning for tjenestepensjon som tilbys svenske kunder, ble kåret til Årets digitale prosjekt på CIO Awards i Sverige. Det fossilfrie fondet SPP Global pluss hadde høyest kapitalinngang av alle fond i Sverige 2019.  SPP har gjort alle sine fond fossilfrie, noe som betyr at mer enn en tredjedel av Storebrands forvaltningskapital, 277 milliarder kroner, var investert i fossilfrie fond ved utgangen av 2019.

Kåret til verdens mest bærekraftige forsikringsselskap

Storebrand ble nylig rangert som verdens mest bærekraftige forsikringsselskap i indeksen Global 100, som ble publisert av Corporate Knights under World Economic Forum i Davos. Indeksen rangerte også Storebrand som Nordens mest bærekraftige finansselskap. Indeksen rangerer de 100 mest bærekraftige selskapene i verden.

– Den globale etterspørselen etter konkrete klimagrep øker kraftig, og vi opplever økende interesse for våre bærekraftige investeringsløsninger og produkter. Resultatene på denne kåringen er en anerkjennelse av vår satsning på bærekraftig produktutvikling og motiverer oss til å fortsette å utvikle vår portefølje av bærekraftige finansprodukter, sier Odd Arild Grefstad.

Robust solvensmargin

Solvensmarginen var 176 prosent ved utgangen av fjerde kvartal. Høyere renter, konsernresultatet og sterk avkastning i kvartalet bidrar til å styrke solvensmarginen.  

Utbytte på 3,25 per aksje

Styret foreslår et utbytte på 3,25 per aksje for 2019. Dette er en økning i ordinært utbytte på 8 prosent sammenlignet med året før og en utbyttegrad på 73 prosent.

Nøkkeltall i kvartalet

(Q4-2018 i parentes)

  • Solvensmargin 176% (173%)
  • Resultat per aksje justert for amortisering: 1,68 kroner (4,18 kroner)
  • Egenkapital 33 398 millioner kroner (32 873 millioner kroner)
  • Total forvaltningskapital 831 milliarder kroner (707 milliarder kroner)

Aktivitet i forbindelse med fjerde kvartal 2019

7.30: Pressemelding, kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil være tilgjengelig på www.storebrand.no/ir.

10.00: Felles presse- og analytikerkonferanse i Storebrands Auditorium, Lysaker Park. Hovedinngang: Professor Kohts vei 9, Lysaker. Web-TV Presentasjonen vil bli sendt direkte på web-tv fra våre hjemmesider. Sendingen vil også bli lagt ut som klikkbar fil etter endt presentasjon.

14.00: Internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere. Deltagere på telefonkonferansen bes vennligst ringe inn ca. 10 minutter før på telefonnummer: 21 56 33 18 fra Norge eller +44 (0) 20 3003 2666 fra utlandet. (Passord Storebrand). For nærmere detaljer knyttet til konferansen, vennligst se www.storebrand.no/ir .

Kontaktpersoner/mediehenvendelser:

Leder Strategi og Finans, Kjetil Ramberg Krøkje: kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Kommunikasjonsdirektør, Vibeke Hansen: vibeke.hansen@storebrand.no eller (+47) 990 13 349

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 831 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs. Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandellovens § 5 -12.