Storebrand ASA: Årsrapport 2014

Storebrand ASA offentliggjør i dag en elektronisk versjon av årsrapporten for 2014. Årsrapporten kan i tillegg lastes ned fra Storebrands hjemmeside: www.storebrand.no/ir

Lysaker, 20. mars 2015

Kontaktpersoner:

Kommunikasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38

Investor Relations-ansvarlig Kjetil R. Krøkje: Mobil 93 41 21 55

Vedlegg: Storebrand ASA årsrapport 2014

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker