Storebrand ASA, Årsrapport 2015

Storebrand ASA offentliggjør i dag en elektronisk versjon av årsrapporten for 2015. Årsrapporten kan i tillegg lastes ned fra Storebrands hjemmeside: www.storebrand.no/ir

Lysaker, 16. mars 2016

Vedlegg: Storebrand ASA årsrapport 2015

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker