Storebrand ASA: Årsrapport 2016

Storebrand ASA offentliggjør i dag en elektronisk versjon av årsrapporten for 2016 på www.storebrand.no/ir. Årsrapporten kan lastes ned som pdf fra hjemmesiden.

Lysaker, 13. mars 2016

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA: +47 934 80 893

Kristin Nøkleby Holth, Konst. kommunikasjonsdirektør: +47 938 80 888

Abonner