Storebrand ASA: Eks. utbytte NOK 3,00 i dag

Report this content

Aksjene i Storebrand ASA noteres eks. utbytte NOK 3,00 fra og med i dag, 11.04.2019.

Lysaker, 11. april 2019

Kontaktperson: Kjetil Krøkje, Head of Investor Relations Storebrand ASA: T: +47 934 12 155

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 700 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs. Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner