STOREBRAND ASA: Endring i konsernledelsen

Report this content

Heidi Skaaret tar over som leder for området Personmarked Norge etter Wenche A. Martinussen. Terje Løken vil lede det nye konsernområdet Digital & Innovation, Tove Selnes som leder People går inn i konsernledelsen, og det samme gjør Trygve Håkedal som vil lede konsernområdet Technology. Jostein Chr. Dalland, tidligere leder for Digital Forretningsutvikling, og Wenche A. Martinussen fratrer sine stillinger i Storebrand for å søke muligheter utenfor konsernet. 

Konsernsjef Odd Arild Grefstad påpeker at både markedet og digitale løsninger er i sterk utvikling.

- Veldig mye går bra i dag i Storebrand, samtidig står vi midt oppe i store endringer. Fra et tidligere tyngdepunkt mot bedriftskunder og forbedring av soliditet, rigger vi oss nå for lønnsom vekst i et stadig mer individualisert sparemarked, sier Grefstad.

Lysaker 8. august 2019

Kontaktpersoner

Daniel Sundahl, Investor Relations Officer: daniel.sundahl@storebrand.no T: +47 913 61 899

Karin Greve-Isdahl, Konserndirektør Kommunikasjon: karin.greve-isdahl@storebrand.no T: +47 411 92 329

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 750 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs. Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Abonner