Storebrand ASA: Forskrifter om fripoliser med investeringsvalg

Finansdepartementet har i en pressemelding i ettermiddag offentliggjort forskriftene som åpner opp for at kunder med en fripolise frivillig kan konvertere denne til en fripolise med investeringsvalg fra 1. september 2014.

Forskriftene klargjør i følgende:

  1. En fripolise må være fullt ut reservert for økt forventet levealder før denne kan konverteres til en investeringsvalgsløsning.
  2. Det tillattes at det benyttes en teknisk beregningsrente på opptil 3% på utbetalingene i investeringsvalgsløsning, noe som gir en utjevning av pensjonsutbetalingene over tid.
  3. Detaljerte regler om rådgivning til kundene i forbindelse med konvertering til investeringsvalgsløsning

Nærmere beskrivelse av regelverket finnes på http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/2014/Fripoliser-med-investeringsvalg.html?id=764737

Forskriften er i tråd med forslagene som var på høring. Storebrand stiller seg positiv til at regelverket nå foreligger.

Lysaker, 27. juni 2014

Kontaktpersoner:

Informasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38

Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Abonner

Dokumenter og linker