Storebrand ASA: Generalforsamling avholdt i Storebrand ASA 11. april 2018

Report this content

Generalforsamling i Storebrand ASA er avholdt 11. april 2018.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak, se vedlagte dokument.

Lysaker, 11. april 2018

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner