Storebrand ASA: Generalforsamling avholdt i Storebrand ASA 15. april 2015

Generalforsamling i Storebrand ASA er avholdt 15. april 2015.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak, se vedlagte dokument.

Lysaker, 15. april 2015

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12