Storebrand ASA: Generalforsamling avholdt i Storebrand ASA 5. april 2017

Generalforsamling i Storebrand ASA er avholdt 5. april 2017.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak, se vedlagte dokument.

Lysaker, 5. april 2017

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner

Dokumenter og linker