Storebrand ASA: Generalforsamling avholdt i Storebrand ASA 9. april 2014

Generalforsamling i Storebrand ASA er avholdt 9. april 2014. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak, se vedlagte dokument.

Lysaker, 9. april 2014

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12