Storebrand ASA: Generalforsamlingen utsettes

Report this content

Styret i Storebrand ASA har besluttet å utsette generalforsamlingen som var planlagt avholdt 22. april 2020. Bakgrunnen for utsettelsen er praktiske utfordringer forbundet med gjennomføring grunnet Covid-19-pandemien, og den uavklarte situasjonen i markedet. Generalforsamlingen planlegges avholdt i juni.

Frem til nå har påvirkningen på konsernets ansatte og virksomhet vært begrenset. Alle forretningskritiske operasjoner fungerer godt. Selskapet har gode rutiner for risikostyring og for å håndtere volatilitet i markedet og har i tråd med dette løpende iverksatt tiltak for å sikre både likviditet, soliditet og kunders avkastning.

- Basert på den ekstraordinære situasjonen hvor både verdensøkonomien og norsk økonomi rammes hardt av Covid19-pandemien, er styrets holdning at det er fornuftig å utsette generalforsamlingen til omfanget av den makroøkonomiske situasjonen er noe mer avklart- og at det er praktisk mulig å gjennomføre generalforsamlingen. Våre kunder skal være trygge på at Storebrand har en solid balanse med god likviditet, og at vi er klare til å bidra i den utfordrende situasjonen samfunnet vårt står ovenfor, sier styreleder i Storebrand ASA Didrik Munch.

Selskapets likviditet, soliditet og resultatprognoser tilsier fortsatt et ordinært utbytte for 2019 på nivå med det styret foreslo den 12. februar 2020 (3,25 kr pr. aksje). Storebrand har ingen refinansieringsbehov det nærmeste året. Styret anerkjenner imidlertid at omfanget av den økonomiske krisen ennå ikke er kjent. Verdensøkonomien og norsk økonomi viser en sterk negativ utvikling og situasjonen er uavklart. Styret overvåker situasjonen og vil vurdere utbyttet for 2019 frem mot utsatt ordinær generalforsamling.

Styret vil komme tilbake med invitasjon til ny generalforsamling minst tre uker før den avholdes. Siste frist for å avholde generalforsamling er 30. juni 2020.

Lysaker, 23. mars 2020

Kontaktpersoner: 
Leder Investor Relations, Daniel Sundahl: Mobil 913 61 899
Leder Strategi, Finans og M&A, Kjetil R. Krøkje: Mobil 934 12 155

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 831 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs. Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner