Storebrand ASA: Gjensidige Forsikring ASA planlegger å selge inntil 90,5 millioner Storebrand aksjer

Gjensidige Forsikring ASA har i en børsmelding 25. februar 2014 varslet at de vil undersøke muligheten for å selge inntil 90 458 254 aksjer i Storebrand ASA. Dette utgjør 20,11 % av aksjene i Storebrand ASA. Gjensidige Forsikring ASA eier i dag 90 458 254 aksjer i Storebrand, noe som utgjør 20,11 % av aksjene.

Lysaker, 25. februar 2014

Kontaktpersoner:

Informasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38

Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Abonner

Dokumenter og linker