STOREBRAND ASA: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Storebrand ASA

Styret i Storebrand ASA har i møte 30. august 2016, på anmodning fra selskapets valgkomité, besluttet å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling torsdag 22. september 2016 kl. 16.30 til behandling av valgkomiteens forslag om suppleringsvalg til styret.

Innkalling med dagsorden og saksvedlegg til generalforsamlingen følger vedlagt, og er også tilgjengelig på Storebrands nettsider www.storebrand.no/ir.

Innkallingen vil bli tilsendt aksjonærene 31. august 2016.

Lysaker, 31. august 2016

Kontaktpersoner:

Valgkomiteens leder:             Terje Venold                          Mobil 90 58 23 23

Styrets leder:                         Birger Magnus                        Mobil 90 03 00 93

Kommunikasjonsdirektør:      Elin M. Myrmel-Johansen      Mobil 93 48 05 38

Leder Investor Relations:       Kjetil Ramberg Krøkje           Mobil: 93 41 21 55 

Abonner

Dokumenter og linker