Storebrand ASA: Innkalling til ordinær generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling i Storebrand ASA avholdes onsdag 15. april 2015 kl.16.30 i Storebrands hovedkontor, Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen følger vedlagt. Innkallingen sendes til aksjeeierne 20. mars 2015.

Innkalling og vedlegg er gjort tilgjengelig på Storebrands nettsider www.storebrand.no/ir.

Lysaker, 20. mars 2015

Kontaktpersoner:

Kommunikasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38

Investor Relations-ansvarlig Kjetil R. Krøkje: Mobil 93 41 21 55

Abonner

Dokumenter og linker