STOREBRAND ASA: Innkalling til ordinær generalforsamling i Storebrand ASA 2021

Report this content

Ordinær generalforsamling i Storebrand ASA avholdes torsdag 8. april 2021 kl.16.30 i Storebrands hovedkontor, Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen, samt skjema for møtedeltakelse, forhåndsstemme og fullmakt (slik dokumentene sendes selskapets aksjeeiere pr. post 17. mars 2021) følger vedlagt.

Innkalling med dagsorden og saksvedlegg (som også følger vedlagt) vil samtidig bli gjort tilgjengelig på Storebrands nettsider www.storebrand.no/ir

Viktig informasjon:

Grunnet COVID-19 pandemien har helsemyndighetene innført strenge smitteverntiltak som blant annet innebærer at personer skal holde fysisk avstand til hverandre. Aksjonærene i Storebrand ASA anmodes derfor om å avstå fra fysisk fremmøte i generalforsamlingen, og i stedet benytte sin rett til å avgi forhåndsstemme eller fullmakt, slik som nærmere beskrevet i innkallingen. Generalforsamlingen vil bli gjennomført med begrenset deltakelse fra Storebrands styre og ledelse. Det vil ikke bli noen servering. Storebrand følger de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene.

Det vil for øvrig bli anledning til å følge generalforsamlingen via webcast. Vennligst se mer informasjon på www.storebrand.no/ir Det vil også forut for generalforsamlingen være anledning til å stille spørsmål til selskapets styre og ledelse via mailadresse ir@storebrand.no

Lysaker, 17. mars 2021

Kontaktperson:
Leder Investor Relations, Daniel Sundahl: Mobil 913 61 899

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.