Storebrand ASA, Innkalling til ordinær generalforsamling Storebrand ASA 2016

Ordinær generalforsamling i Storebrand ASA avholdes onsdag 13. april 2016 kl.16.30 i Storebrands hovedkontor, Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen følger vedlagt. Innkallingen sendes til aksjeeierne 16. mars 2016.

Innkalling og vedlegg er gjort tilgjengelig på Storebrands nettsider www.storebrand.no/ir.

Lysaker, 16. mars 2016

Abonner

Dokumenter og linker