Storebrand ASA: Innkalling til ordinær generalforsamling Storebrand ASA 2017

Ordinær generalforsamling i Storebrand ASA avholdes onsdag 5. april 2017 kl.16.30 i Storebrands hovedkontor, Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen følger vedlagt. Innkallingen sendes til aksjeeierne 13. mars 2017.

Innkalling og vedlegg er gjort tilgjengelig på Storebrands nettsider www.storebrand.no/ir.

Lysaker, 13. mars 2017

Abonner

Dokumenter og linker