Storebrand ASA: Innkalling til ordinær generalforsamling Storebrand ASA 2018

Report this content

Ordinær generalforsamling i Storebrand ASA avholdes onsdag 11. april 2018 kl.16.30 i Storebrands hovedkontor, Professor Kohts vei 9,1366 Lysaker.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen følger vedlagt. Innkallingen sendes til aksjeeierne 19. mars 2018.

Innkalling og vedlegg er gjort tilgjengelig på Storebrands nettsider www.storebrand.no/ir.

Lysaker, 20. mars 2018

Abonner