Storebrand ASA: Innkalling til ordinær generalforsamling Storebrand ASA 2019

Report this content

Ordinær generalforsamling i Storebrand ASA avholdes onsdag 10. april 2019 kl.16.30 i Storebrands hovedkontor, Professor Kohts vei 9,1366 Lysaker. Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen følger vedlagt. Innkallingen sendes til aksjeeierne 18. mars 2019. Innkalling og vedlegg er gjort tilgjengelig på Storebrands nettsider www.storebrand.no/ir.

Lysaker, 18. mars 2019

Kontaktperson: Kjetil Krøkje, Head of Investor Relations Storebrand ASA: T: +47 934 12 155


Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 700 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.  

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12