Storebrand ASA: Innstilling til generalforsamlingens valg av styre

Report this content

Valgkomiteen i Storebrand ASA har avgitt følgende enstemmige innstilling til generalforsamlingens valg av styre for valgperioden 2018-2019;

Didrik Munch                      (gjenvalg leder)

Laila S. Dahlen                  (gjenvalg medlem)

Jan Chr. Opsahl                 (gjenvalg medlem)

Karin Bing Orgland            (gjenvalg medlem)

Martin Skancke                  (gjenvalg medlem)

Liv Sandbæk                      (nyvalg medlem)

Valg av nytt styre skjer i ordinær generalforsamling i Storebrand ASA som avholdes 11. april 2018

Kontaktperson: Valgkomiteens leder, Per Otto Dyb : Tlf: 958 51 541

Abonner