Storebrand ASA: Investor- og analytikerdag 2013

Storebrand arrangerer i dag en investor- og analytikerdag i London.

Alle presentasjonene finnes i vedlegg til denne meldingen, og på Storebrands

Internettsider: www.storebrand.no/ir.

Webcast fra dagens presentasjoner vil være tilgjengelig på www.storebrand.no/ir.

Lysaker, 15. mars 2013

Kontaktpersoner:

Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Finansdirektør Sigbjørn Birkeland: Mobil 93 48 08 93

  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12