STOREBRAND ASA: Invitasjon til Kapitalmarkedsdag 2020

Report this content

Storebrand vil avholde Kapitalmarkedsdag i London tirsdag den 9. juni 2020 kl 09:00 BST. Storebrands konsernledelse vil holde presentasjoner med fokus på selskapets vekststrategi, solvens og kapitalposisjon. Det vil være muligheter for én-til-én møter etterpå. Mer informasjon kommer nærmere datoen.

Registrering gjøres på Storebrand sine hjemmesider: www.storebrand.no/ir

For spørsmål, vennligst henvend deg til Storebrand Investor Relations: IR@storebrand.no

Lysaker, 4. februar 2020
 

Abonner