STOREBRAND ASA: INVITASJON TIL RESULTATPRESENTASJONER

I forbindelse med offentliggjøring av regnskapet for 2. kvartal 2012 inviteres
det til følgende:
 
Fredag 13. juli - Lysaker
 
07.30
Pressemelding, kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil være tilgjengelig
www.storebrand.no/ir.
 
09.00
Felles presse- og analytikerkonferanse i Storebrands Auditorium, Lysaker Park.
Hovedinngang: Professor Kohts vei 9, Lysaker.
 
Web-TV
Presentasjonen vil bli sendt direkte på web-tv fra våre hjemmesider. Sendingen
vil også bli lagt ut som klikkbar fil etter endt presentasjon.
 
11.00
Internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere. Telefonnummer:
+47 23 18 45 36. For nærmere detaljer knyttet til konferansen, vennligst
se www.storebrand.no/ir.
 
Mandag 16. juli - London
 
14.00 UK time
Analytikerkonferanse på Chartered Insurance Institute, 20 Aldermanbury, London
EC2. For påmelding, vennligst kontakt ir@storebrand.no.

 
Lysaker, juli 2012
 
Med vennlig hilsen
for Storebrand ASA
 
Jan Otto Risebrobakken                                                                         
Direktør informasjon og næringspolitikk                                                
Mob. 480 82 602                                                                                                               
  
Trond Finn Eriksen
Leder Investor Relations
Mob. 991 64 135          

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner