Storebrand ASA: INVITASJON TIL RESULTATPRESENTASJONER

STOREBRAND ASA: INVITASJON TIL RESULTATPRESENTASJONER

I forbindelse med offentliggjøring av regnskapet for 4. kvartal 2011 inviteres det til følgende:

Tirsdag 14. februar - Lysaker

07.30
Pressemelding, kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil være tilgjengelig på www.storebrand.no/ir.

10.00

Felles presse- og analytikerkonferanse i Storebrands Auditorium, Lysaker Park. Hovedinngang: Professor Kohts vei 9, Lysaker.

Web-TV
Presentasjonen vil bli sendt direkte på web-tv fra våre hjemmesider. Sendingen vil også bli lagt ut som klikkbar fil etter endt presentasjon.

14.00
Internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere. Telefonnummer: +47 23 18 45 36. For nærmere detaljer knyttet til konferansen, vennligst se www.storebrand.no/ir.

Onsdag 15. februar - London

14.00 UK time
Analytikerkonferanse på Chartered Insurance Institute, 20 Aldermanbury, London EC2.  

For påmelding, vennligst kontakt ir@storebrand.no

Lysaker, februar 2012

Med vennlig hilsen
for Storebrand ASA

Egil Thompson                                              Trond Finn Eriksen
Informasjonsdirektør                                     Investor Relations

 

 

Abonner