STOREBRAND ASA: INVITASJON TIL RESULTATPRESENTASJONER

I forbindelse med offentliggjøring av regnskapet for 1. kvartal 2013 inviteres
det til følgende:
 
Onsdag 24. april - Lysaker
 
07:30
Pressemelding, kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil være tilgjengelig
www.storebrand.no/ir.
 
10:00
Felles presse- og analytikerkonferanse i Storebrands Auditorium, Lysaker Park.
Hovedinngang: Professor Kohts vei 9, Lysaker.
 
Web-TV
Presentasjonen vil bli sendt direkte på web-tv fra våre hjemmesider. Sendingen
vil også bli lagt ut som klikkbar fil etter endt presentasjon.
 
14:00
Internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere. Telefonnummer:
+47 23 18 45 36. For nærmere detaljer knyttet til konferansen, vennligst
se www.storebrand.no/ir.
 


Torsdag 25. april - London
 
14:00 UK time
Analytikerkonferanse hos Berenberg Bank, 60 Threadneedle Street, London EC2R 8HP.
For påmelding, vennligst kontakt ir@storebrand.no.

 
Lysaker, 18. april 2013
 
Med vennlig hilsen
for Storebrand ASA
 
Elin Myrmel-Johansen                                                                           
Informasjonsdirektør
Mob. 934 80 538                                                                                                               

Trond Finn Eriksen
Leder Investor Relations
Mob. 991 64 135          

Abonner