STOREBRAND ASA: INVITASJON TIL RESULTATPRESENTASJONER

I forbindelse med offentliggjøring av regnskapet for 4. kvartal 2015

inviteres det til følgende:

Onsdag 17. februar - Lysaker

07.30
Pressemelding, kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil være tilgjengelig på
www.storebrand.no/ir.

10.00
Felles presse- og analytikerkonferanse i Storebrands Auditorium, Lysaker Park. Hovedinngang: Professor Kohts vei 9, Lysaker.

Web-TV
Presentasjonen vil bli sendt direkte på web-tv fra våre hjemmesider. Sendingen vil også bli lagt ut som klikkbar fil etter endt presentasjon.

14.00
Internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere. Deltagere på telefonkonferansen bes vennligst ringe inn ca. 10 minutter før på telefonnummer: 21 56 33 18 fra Norge eller +44 (0) 20 3003 2666 fra utlandet. (Passord Storebrand). For nærmere detaljer knyttet til konferansen, vennligst se
www.storebrand.no/ir.

Torsdag 18. februar - London

14.00 UK lokal tid
Analytikerkonferanse hos Nordea office, 5 Aldermanbury Square,  6th floor,  London,  EC2V 7AZ.
  For påmelding, vennligst kontakt ir@storebrand.no.

Abonner