Storebrand ASA: Invitasjon til Storebrand Investor- og analytikerdag 2013

Storebrand vil holde en Investor- og analytikerdag i London 15. mars 2013. Presentasjoner holdt av medlemmer av Storebrands konsernledelse vil fokusere på hvordan selskapet arbeider for å styrke virksomheten og markedsposisjon i en periode med endringer i rammebetingelsene.

Registrering kan foretas på Storebrand sine hjemmesider www.storebrand.no\ir. Registreringsfrist er 28. februar.

Lysaker, 5. februar 2013

Kontaktpersoner:

Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Abonner