Storebrand ASA: Invitasjon til Storebrand Kapitalmarkedsdag 2014

Storebrand vil holde Kapitalmarkedsdag i London 26. November 2014. Presentasjoner holdt av medlemmer av Storebrands konsernledelse vil fokusere på selskapets strategi og kapitalposisjon.

Registrering kan foretas på Storebrand sine hjemmesider www.storebrand.no\ir. Registreringsfrist er 19. November. 12.00 CET

Lysaker, 7.November 2014

Kontaktpersoner:

Investor Relations Ellen-Carine Martinez: Mobil 92468870

Abonner