Storebrand ASA: Invitasjon til Storebrands Kapitalmarkedsdag 2016

Storebrand vil holde Kapitalmarkedsdag i London den 13. mai 2016. Presentasjoner holdt av medlemmer av Storebrands konsernledelse vil fokusere på Storebrands strategi, solvens og kapitalposisjon.

Registrering på Storebrand sine hjemmesider www.storebrand.no\ir. Registreringsfrist er 6. mai kl. 12.00.

Lysaker, 30. mars 2016

Kontaktpersoner:

Investor Relations Officer: Ellen-Carine Stenrud: Mobil 92 46 88 70

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo (Norge). Storebrand forvalter over 570 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen om at Våre kunder anbefaler oss.

Abonner