• news.cision.com/
  • Storebrand ASA/
  • STOREBRAND ASA: iverksetter tilbakekjøp av 1 million egne aksjer til selskapets aksjekjøpsprogram for egne ansatte

STOREBRAND ASA: iverksetter tilbakekjøp av 1 million egne aksjer til selskapets aksjekjøpsprogram for egne ansatte

Report this content

Tilbakekjøpsprogrammet omfatter kun opp til 1 million aksjer, om lag 0,2 % av aksjene i Storebrand ASA. Tilbakekjøpte egne aksjer skal primært benyttes i selskapets aksjekjøpsprogram for egne ansatte.

Tilbakekjøpsprogrammet vil bli gjennomført basert på fullmakt fra Storebrand ASAs ordinære generalforsamling gitt 11. april 2018. For mer informasjon, henvises det til protokoll fra Storebrand ASAs ordinære generalforsamling den 11. april 2018, tilgjengelig på www.storebrand.no. Godkjennelse fra Finanstilsynet ble gitt 8. februar 2019.

Lysaker, 25. Februar 2019

Kontaktpersoner

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje: kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 700 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.  

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner