STOREBRAND ASA: iverksetter tilbakekjøp av egne aksjer til aksjekjøpsprogram for ansatte

Report this content

Tilbakekjøpsprogrammet omfatter kun opp til 2 million aksjer, om lag 0,4 % av aksjene i Storebrand ASA. Tilbakekjøpte egne aksjer skal primært benyttes i selskapets aksjekjøpsprogram for egne ansatte.

Tilbakekjøpsprogrammet vil bli gjennomført basert på fullmakt fra Storebrand ASAs ordinære generalforsamling gitt 17. juni 2020. For mer informasjon, henvises det til protokoll fra Storebrand ASAs ordinære generalforsamling den 17. april 2020, tilgjengelig på Storebrands nettsider. Godkjennelse fra Finanstilsynet ble gitt 16. november 2020.

Lysaker, 11. februar 2020

Kontaktpersoner:

Leder Investor Relations, Daniel Sundahl daniel.sundahl@storebrand.no eller (+47) 913 61 899

Storebrands ambisjon er å sikre våre kunder økonomisk frihet og trygghet gjennom å være den beste tilbyderen av langsiktig sparing og forsikring. Storebrand leverer bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon, slik at hver enkelt får en bedre pensjon i en mer bærekraftig verden. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 962 milliarder kroner og er en av Nordens største kapitalforvaltere. Storebrand (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på http://www.storebrand.no og følg oss på Twitter: @Storebrand_no.

Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til Verdipapirhandellovens § 5-12.

Abonner