STOREBRAND ASA: Kapitalforhøyelse registrert i Foretaksregisteret

Aksjekapitalforhøyelsen i Storebrand ASA som ble gjort i forbindelse med kjøp av aksjer i SKAGEN AS er i dag registrert i Foretaksregisteret. For mer utfyllende informasjon om transaksjonen vises det til børsmeldingen publisert 25. oktober 2017. Storebrand ASAs aksjekapital er nå 2 339 069 910 kroner fordelt på 467 813 982 aksjer. Det er totalt 466 840 310 utestående aksjer, justert for selskapets egne aksjer.

Lysaker, 8. desember 2017

Kontaktpersoner/mediehenvendelser:

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje:

kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Fungerende kommunikasjonsdirektør, Jan Otto Risebrobakken: jan.otto.risebrobakken@storebrand.no eller (+47) 480 82 602

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 626 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandellovens § 5-12.

Abonner