STOREBRAND ASA: KAPITALMARKEDSDAG 13. MAI 2016 – SETT AV DATOEN

Storebrand planlegger å avholde kapitalmarkedsdag 13. mai 2016. Arrangementet vil bli holdt i London fra 09:00-12:00 GMT. Kapitalmarkedsdagen vil inneholde en gjennomgang av kapital og solvens, og en gjennomgang av utviklingen innenfor sparing og forsikring.   

En formell invitasjon med agenda og mer informasjon vil komme senere. Inntil videre ber vi deg holde av tiden i din kalender. Hvis du vil melde deg på arrangementet nå kan du sende en email til ir@storebrand.no  

Storebrands finansielle kalender vil oppdateres med arrangementet.  

Lysaker 10. desember 2015

Kontaktperson

Kjetil Ramberg Krøkje, Leder Investor Relations. Kjetil.r.krokje@storebrand.no T: +47 934 12 155 

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker (Norge). Storebrand forvalter over 650 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen 'Våre kunder anbefaler oss'. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs og medlem av Dow Jones Sustainability Index siden 1999.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter @Storebrand_no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner