Storebrand ASA: Kapitalmarkedsdag 2016 og oppdaterte finansielle målsettinger

Storebrand arrangerer i dag kapitalmarkedsdag i London. Selskapet vil presentere kommersiell strategi, kapitalposisjon og risikostyring samt oppdaterte finansielle mål.

Konsernsjef Odd Arild Grefstad kommenterer:

- Storebrand har lykkes godt i sitt arbeid med vekst innenfor langsiktig sparing og forsikring. Vi har samtidig nådd målsettingen om å gå inn i nytt solvensregelverk uten å hente egenkapital, og er godt rustet til å gjenoppta utbyttebetaling til aksjonærene.

Kapitaleffektivitet og kostnadsdisiplin vil også fremover være avgjørende for at vi skal lykkes med å opprettholde posisjonen som Nordens ledende pensjonsleverandør og nå våre finansielle målsettinger.

Følgende finansielle mål har blitt vedtatt av styret:

  • Egenkapitalavkastning > 10 % før amortisering etter skatt

  • Utbytte > 35 % før amortisering etter skatt. Minimum halvt utbytte ventes for 2016

  • Solvensmargin Storebrand-konsernet > 150 % (revidert)

Hovedbudskapet i presentasjonene på kapitalmarkedsdagen er:

  • Storebrands ambisjon om vekst av forretningen innenfor langsiktig sparing og forsikring fortsetter

  • Forventning om at kapitalkravet for garanterte produkter vil nå en topp om et par år

  • Årlige kostnader skal reduseres med 300-400 millioner kroner frem mot 2018

  • Utbytte knyttes til solvensgraden i konsernet

Andre mål er beskrevet i vedlagte presentasjoner.

Webcast fra dagens presentasjoner vil være tilgjengelig på www.storebrand.no/ir fra klokken 10:00 CET.

Lysaker, 13. mai 2016.

Alle presentasjonene finnes i vedlegg til denne meldingen, og på Storebrands internettsider: www.storebrand.no/ir.

Kontaktperson

Kjetil Ramberg Krøkje, Leder Investor Relations. Kjetil.r.krokje@storebrand.no T: +47 934 12 155

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo (Norge). Storebrand forvalter 567 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen om at Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs og medlem av Dow Jones Sustainability Index siden 1999.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter @Storebrand_no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12