Storebrand ASA: Kapitalmarkedsdag 2018

Report this content

Storebrand vil avholde Kapitalmarkedsdag i London den 31. mai 2018 Kl. 09:00-12:00. Storebrands konsernledelse vil holde presenatsjoner med fokus på selskapets vekststrategi, solvens og kapitalposisjon.

Registrering kan gjøres på Storebrand sine hjemmesider

http://www.storebrand.no/ir. Registreringsfrist er 21. mai kl. 12.00.

Lysaker, 29. Januar 2018

Kontaktpersoner:

Investor Relations Officer: Ellen-Carine Stenrud: Mobil 92 46 88 70, ellen-carine.stenrud@storebrand.no

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo (Norge). Storebrand forvalter over 625 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen om at Våre kunder anbefaler oss.

Besøk oss på: www.storebrand.com og følg oss på twitter: @Storebrand_no

Abonner