Storebrand ASA: Konkurrensverket godkjenner tidligere kommunisert transaksjon i SPP

I børsmelding av 20. mars 2013 varslet Storebrand at SPP har inngått en avtale om å selge SPP Liv Pensionstjänst AB til KPA Pension. Avtalen innebærer at KPA Pension overtar administrasjonen knyttet til SPPs kommunale kunder. I tillegg overføres om lag NOK 1,2 milliarder kroner fra SPPs portefølje med rentegaranti til KPA Pension.

Avtalen var betinget av myndighetsgodkjennelse fra Konkurrensverket. Konkurrensverket har i et brev i dag, meddelt at de gir sin tilslutning til transaksjonen. Transaksjonen vil således gjennomføres mot slutten av året. Den varslede positive resultateffekten fra transaksjonen vil resultatføres i 3. kvartal 2013 og 1. kvartal 2014

Lysaker, 10. september 2013

Kontaktpersoner:

Informasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38

Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Abonner

Dokumenter og linker