Storebrand ASA: Korrigering: Meldepliktig handel Storebrand ASA

Report this content

Korrigeringen gjelder melding av 27 mai 2019 om antall aksjer Storebrand ASA solgt i forbindelse med aksjekjøpsordning for ansatte og fastlønn utbetalt som aksjer

I forbindelse med aksjekjøpsordning for ansatte og fastlønn utbetalt som aksjer har Storebrand ASA den 27 mai 2019 solgt totalt 479,792 aksjer til ansatte til kurs 67,5057 kroner. Storebrand ASA har etter salget en beholdning av egne aksjer på 951 348.

Lysaker, 3. juni 2019

Kontaktperson:

Leder Strategi og Finans, Kjetil Ramberg Krøkje
Tlf: +47 934 12 155

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner