Storebrand ASA: Kvartalsrapport 1. kvartal 2018 - Sterkt konsernresultat og fortsatt vekst

Report this content

Storebrand ASA, 1. kvartal 2018

  • Konsernresultat på NOK 931 mill. i 1. kvartal 2018
  • Resultatet positivt påvirket av sterke forsikringsresultater
  • Solvensmargin på 165 prosent

-Det sterke resultat i kvartalet er preget av god volumvekst innenfor Sparing kombinert med et sterkt forsikringsresultat. Storebrand lykkes med vridningen fra garanterte til ikke-garanterte produkter, samtidig har vi god kostnadskontroll i tråd med målsettingen om reduserte kostnader i 2018, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

God vekst i driftsresultatet

Driftsresultatet er i 1. kvartal 635 millioner kroner, en økning på 37% sammenliknet med 1. kvartal i fjor. Inntektene for segmentet Sparing vokser med 11% sammenliknet med samme periode i fjor, og økt utlånsvolum i banken bidrar til positivt resultat. Segmentet Forsikring bidrar positivt til resultatet gjennom lavere skadeprosent drevet av reservereoppløsning i kvartalet sammenliknet med fjoråret.

Veksten i sparevolum fortsetter

Kapitalforvaltningsvirksomheten vokser med 108 milliarder kroner (18%) sammenlignet med samme periode året før. Veksten er drevet av kjøpet av Skagen og Silver og en vekst på 24 milliarder kroner (17%) fra den nordiske pensjonsvirksomheten. Veksten i tjenestepensjon fortsetter, og Storebrand er med en markedsandel på 31% ledende i innskuddspensjonsmarkedet i Norge. Sammenlignet med forrige kvartal bidrar svakere svensk krone og negative aksjemarkeder til lavere vekst.

Ønsker Silvers kunder velkommen

I kvartalet har 24.500 kontrakter og ti milliarder kroner blitt overført til Storebrand.

-Jeg er glad for at Storebrand kunne bidra til en god løsning for Silvers kunder. Vi ønsker kundene velkommen til Storebrand og vil jobbe hardt for at de skal bli fornøyd, sier Grefstad.

Kjøper gjenværende aksjer i Skagen AS

Konsernet kjøper gjenværende 8 prosent av aksjene i Skagen AS og eier dermed 100% av selskapet. Avtalen ventes gjennomført i løpet av april og finansieres av likvide midler i Skagen AS.

Arbeidet med å utnytte felles vekstmuligheter og samordne prosesser for å realisere kommuniserte synergier følger planen.

Styrket underliggende Solvensmargin

Solvensmargin med overgangsregler er 165 prosent per 1. kvartal 2018. Solvensmarginen er underliggende positivt påvirket av et sterkt resultat og renteøkning.

Aktivitet i forbindelse med 1. kvartal 2018

Investor- og analytikerpresentasjon Onsdag 25.04.2018 kl. 10:00 CET vil bli avholdt på engelsk. Presentasjonen vil sendes live på storebrand.com/ir. Spørsmål kan rettes til ir@storebrand.no og vil bli søkt besvart under Q&A.

Det vil også bli avholdt en internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere kl 14:00 CET. Deltagere på telefonkonferansen bes vennligst ringe inn ca. 10 minutter før på telefonnummer: 21 56 33 18 fra Norge eller +44 (0) 20 3003 2666 fra utlandet. Passord er Storebrand.

Kapitalmarkedsdag 31. mai 2018

Storebrand avholder kapitalmarkedsdag torsdag 31. mai i London fra 08:30-12:00 BST. For påmelding besøk www.storebrand.no/ir.

Kontaktpersoner/mediehenvendelser:

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje:

kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Konserndirektør for bærekraft, næringspolitikk og kommunikasjon, Karin Greve-Isdahl:

karin.greve-isdahl@storebrand.no eller (+47) 411 92 329

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 700 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandellovens § 5-12.