Storebrand ASA: Kvartalsrapport 3. kvartal 2018 - Veksten i sparevolum fortsetter

Report this content

Storebrand ASA, 3. kvartal 2018

  • Konsernresultat på NOK 853 millioner i 3. kvartal 2018 og NOK 2 595 millioner hittil i år
  • God vekst i sparevolum
  • Resultatet positivt påvirket av sterke forsikringsresultater og lave kostnader
  • Økt solvensmargin til 169 prosent

- Storebrands tall for 3. kvartal er preget av styrket soliditet, sterke forsikringsresultater og et godt underliggende driftsresultat. God avkastning til kundene våre og premievekst gir vekst i topplinjen, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.


God vekst i driftsresultatet

Driftsresultatet er i 3. kvartal 685 millioner kroner, en økning på 9 prosent sammenliknet med 3. kvartal i fjor. Inntektene vokste med 6 prosent sammenlignet med samme periode året før (justert for valutaendringer og Skagen). Vekst i sparevolum kombinert med god kostnadskontroll og utvikling i risikoresultat innenfor forsikring bidrar positivt til resultatet.

Kapitalforvaltningsvirksomheten vokser med 99 milliarder kroner (16 prosent) sammenlignet med samme periode året før. Veksten i tjenestepensjon fortsetter (18 prosent), og Storebrand er ledende i innskuddspensjonsmarkedet i Norge med en markedsandel på 31 prosent.


Styrket solvensmargin

Solvensmargin er 169 prosent per 3. kvartal 2018. Solvensmarginen er positivt påvirket av et sterkt resultat og stigende markedsrenter.


Lanserer Norges største plattform for fondssparing i aksjesparekonto

Med ca. 600 aksjefond vil Skagen tilby Norges største tilbud av aksjefond innenfor aksjeparekonto. For den som synes det er vanskelig å velge fond vil selskapets prisbelønte fondsseleksjonsteam håndplukke sine beste anbefalinger innenfor hver fondskategori.


Gjør det enklere å forstå pensjon

Storebrands virksomhet i Sverige, SPP, har utviklet en chatbot ved navn Gajda. Med glimt i øyet hjelper chatboten arbeidsgivere å gi pensjonstrygghet til sine ansatte. Femten svenske selskap har vært med å utvikle og teste chatboten. Gajda vant pensjonsprisen "Guldkanten" for å gjøre pensjon morsomt, kjapt og intuitivt.

- SPP leverer vekst i sparepremier på 25 prosent det siste året. Nye digitale verktøy som Gajda og bærekraftige sparetilbud driver veksten, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.


Spisse bærekraftige spareløsninger

Storebrand legger frem kvartalstallene på FN-dagen, og konsernet anerkjenner sammenhengen mellom langsiktig resultatutvikling og FNs bærekraftsmål;

- Jeg mener FNs klimarapport fra oktober bekrefter at Storebrand tok et riktig valg da vi for flere år siden integrerte FNs bærekraftsmål i vår kjernevirksomhet. Vi opplever økt etterspørsel etter spisse bærekraftige spareløsninger. Sparetjenesten Bølge, som lar kundene våre investere direkte i FNs bærekraftsmål, er et godt eksempel, sier Grefstad.


Aktivitet i forbindelse med 3. kvartal 2018

Investor- og analytikerpresentasjon onsdag 24.10.2018 kl. 10:00 CET på Lysaker Park. Presentasjonen vil sendes live på storebrand.com/ir. Spørsmål kan rettes til ir@storebrand.no og vil bli søkt besvart under Q&A.

Det vil også bli avholdt en internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere kl 14:00 CET. Deltagere på telefonkonferansen bes vennligst ringe inn ca. 10 minutter før på telefonnummer:

21 56 33 18 fra Norge eller +44 (0) 20 3003 2666 fra utlandet. Passord er Storebrand.


Kontaktpersoner/mediehenvendelser:

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje:

kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Kommunikasjonsdirektør, Vibeke Hansen:
Vibeke.hansen@storebrand.no eller (+47) 990 13 349

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 700 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandellovens § 5-12.