Storebrand ASA: Kvartalsrapport 4. kvartal 2018 - Sterkt årsresultat, styrket soliditet og økt utbytte

Report this content
  • Konsernresultat 3 158 millioner kroner i 2018, 563 millioner kroner i fjerde kvartal
  • Solvensgrad 173 prosent
  • Utbytte på 3,0 kroner per aksje

- Storebrand la bak seg et solid 2018 med god underliggende vekst og sterk kostnadskontroll. Resultatet for fjerde kvartal er påvirket negativt av de svake finansmarkedene, og engangseffekter. Storebrand styrket soliditeten ytterligere i fjerde kvartal. Det er gledelig å se at Storebrand gjennom året befester posisjonen som markedsleder på pensjonssparing, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Fortsatt vekst, tross svake finansmarkeder i fjerde kvartal

Driftsresultatet for fjerde kvartal er 551 millioner kroner, og 2 516 millioner for året 2018. Driftsresultatet har økt med 4 prosent sammenlignet med 2017, og med 14 prosent justert for SKAGEN og valutaeffekter. Inntektene økte med fem prosent i 2018, sammenlignet med året før.

Svake finansmarkeder svekker resultatet i fjerde kvartal, og forvaltningskapitalen har i kvartalet blitt redusert til 707 milliarder kroner. Etter oppgangen i finansmarkedene siden nyttår, er mye av denne nedgangen allerede hentet inn igjen.

Styrker soliditeten

Solvens II-margin, inkludert bruk av overgangsregler, er beregnet til 173 prosent ved utgangen av fjerde kvartal. Uten overgangsregler var solvensmarginen 172 prosent, opp fra 155 prosent ved utgangen av 2017.

Reduksjonen i solvensmarginen fra svake finansmarkeder ble oppveiet av god risikostyring og volatilitetsreduserende faktorer i solvensreguleringen. Overgangseffekter fra nye skatteregler økte solvensmarginen med omtrent 6 prosentpoeng.


Foreslår utbytte på 3,0 kroner per aksje

Styret foreslår et utbytte på 3,0 kroner per aksje for 2018. Dette tilsvarer en økning i det ordinære utbyttet på 43 prosent sammenlignet med 2017, og en utbyttegrad på 68 prosent justert for overgangseffektene fra nye skatteregler.

Strategiske transaksjoner styrker virksomheten

I fjerde kvartal offentliggjorde Storebrand salget av Nordben, som har levert internasjonale pensjonsordninger til den nordiske industrien. Selskapet har vært stengt for nysalg de siste årene, med en lukket portefølje på 6 milliarder kroner. Salget har begrenset resultateffekt, og vil påvirke solvensgraden med om lag 1 prosentpoeng.

Tidligere denne uken offentliggjorde Storebrand kjøpet av Cubera Private Equity. Konsernet bygger en sterk nordisk aktør innenfor private equity med et av Nordens største investeringsteam. Transaksjonen styrker Storebrands tilbud til institusjonelle kunder innenfor kapitalforvaltning, og gjør Storebrand til en naturlig partner for internasjonale kunder som vil investere i Norden. Storebrand er i dag eneste leverandør i Norge som inkluderer private equity og eiendom i innskuddspensjonen til kundene. Dette har bidratt til markedets beste avkastning for selskapets innskuddspensjonskunder.

Salget og oppkjøpet er i tråd med strategien Storebrand kommuniserte på kapitalmarkedsdagen; å se etter muligheter til oppkjøp som kan komplementere virksomheten og skape vekst, samtidig som konsernet vrir virksomheten mot kapital-lette spareprodukter.

Investor- og analytikerpresentasjonen onsdag 13. Februar 2019 klokken 10:00 CET vil strømmes på Storebrand.com/ir. Spørsmål adressert til ir@storebrand.no vil bli besvart i spørsmål – og svarrunden dersom tiden tillater det.

Det vil også avholdes en internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere klokken 14:00 CET. Deltagere på telefonkonferansen bes vennligst ringe inn 10 minutter før oppstart, på telefonnummer: 21 56 33 18 fra Norge eller +44 (0) 20 3003 2666 fra utlandet. Passordet er Storebrand.

Kontaktpersoner:

Konserndirektør finans, Lars Aa. Løddesøl:

lars.aa.loddesol@storebrand.no eller (+47) 934 80 151

Kommunikasjonsdirektør, Vibeke Hansen:

Vibeke.hansen@storebrand.no eller (+47) 990 13 349

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 700 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.  

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no